ขออนุโมทนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า มาติดตั้งพัดลมเพดาน