ขอแสดงความยินดี กับ พระมหาวิชญ์กันต์ ปฏิภาณกวี

เผยแพร่ : 16 ม.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ พระมหาวิชญ์กันต์ ปฏิภาณกวี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ผู้บริหารดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563" จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2564