พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19

เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ที่รุนแรงมากขึ้น ตามประกาศของรัฐบาลที่ขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศ รวมถึงประกาศของคณะสงฆ์ ที่ได้กำหนดมาตรการในการให้ความร่วมมือควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด
--โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้พ่นยาป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามห้องทำงานของคณะครู ห้องเรียนในแต่ละชั้น เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า