กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2563 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันศุกร์ ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทย เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต
กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการทำกระทง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสามัคคี ของครูและนักเรียน ขออนุโมทนาขอบพระคุณคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้