บันทึกหมายเหตุรายวัน #101

กิจกรรมวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ภายในวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น3โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา