นางสาวสุวิชา พูลเกษ ได้ถวายทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม จำนวน 50,000 บาท

เผยแพร่ : 7 พ.ย. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ขออนุโมทนาขอบคุณ นางสาวสุวิชา พูลเกษ ได้ถวายทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้กับโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา จำนวนเงิน 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จึงประกาศเพื่ออนุโมทนาบุญในคราวครั้งนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน สาธุ สาธุ อนุโมทามิ