๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี

เผยแพร่ : 2 ก.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี
พระเทพปัญญาภรณ์ ( ริด ริตเวที ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง รองเจ้าคณะภาค ๔ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
เกล้าฯ ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างสูง