บันทึกหมายเหตุรายวัน #219 (สอบปลายภาค 2/2566)

กิจกรรมวันที่ : 15 มีนาคม 2567 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์

สอบปลายภาคเรียน 2/2566

วันที่ 13-15 มีนาคม 2567