บันทึกหมายเหตุรายวัน #151 (วันหยุด ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)

กิจกรรมวันที่ : 12 ธันวาคม 2565 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

วันหยุด ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ บุคลากรโรงเรียน 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการ "TESOL Hackathon Thailand" ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี