หน้าหลัก เกียรติคุณของศิษย์เก่า รับรางวัลศิษย์เก่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีเด่น

รับรางวัลศิษย์เก่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีเด่น

เผยแพร่ : 4 ส.ค. 2563 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์
ได้รับรางวัลเมื่อ : 20 พ.ค. 2559

พระมหาประมาณ  สิทฺธิเมธี  ป.ธ.8, กศ.ม.(บริหารการศึกษา)  ผจล.วัดตากฟ้า, รจอ.ตากฟ้า "ศิษย์เก่ารุ่น 1"  รับรางวัล "ศิษย์เก่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีเด่น"  จาก สมเด็จพระวันรัต  ณ พุทธมณฑล  จ.นครปฐม