กิจกรรมดีเบต แสดงวิสัยทัศน์ ก่อนเลือกตั้งประธานนักเรียน63