ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 สามเณรรัชชานนท์ เอกพรพิศาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดเหมืองนาวิทยา 9 มิ.ย. 64