ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.ปฏิพัทธ์ เชิดชู มัธยมศึกษาปีที่ 2 ร.ร วังตะเคียนวิทยาคม 18 พ.ค. 64
2 สามเณรชณัชพร สาขำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไทรงามพิทยาคม 2 มิ.ย. 64