ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.ทรงพล จันทร์เสน มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัดราชโอรส 18 พ.ค. 64
2 ด.ช.ภูริ นนท์ศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวรุ่งวิทยา 19 พ.ค. 64
3 สามเณรธนภูมิ เมตะอริยวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านใหม่สำโรง 9 มิ.ย. 64
4 สามเณรสนธิ สุระกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 ปากพู่ 12 มิ.ย. 64
5 สามเณรคุณัฎฐ์ สนธิอุดมหิรัญ ประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 12 มิ.ย. 64