น้อมสำนึกในพระคุณ…หลวงพ่อเจ้าพระคุณ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”

เผยแพร่ : 9 ธ.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

น้อมสำนึกในพระคุณ…หลวงพ่อเจ้าพระคุณ“สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”
(ช่วง วรปุญญมหาเถร ป.ธ.๙)

…ด้วยจิตคารวะตาอาลัย…
- เกล้าฯ พระมหาวิชญ์กันต์ ปฏิภาณกวี -
ประพันธ์ถวายในนาม โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
วัดตากฟ้า พระอารามหลวง
๙ ธันวาคม ๒๕๖๔