๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่ : 5 ธ.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ รงเรียนศรีนภเขตวิทยา
วัดตากฟ้า ระอารามหลวง