ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม

เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ขออนุโมทนาขอบคุณนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) เพื่ออุทิศให้ นายสุพัฒน์ จั่นเอี่ยม โดยมี นายเฉลิมชัย พันมะลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ
ด้วยบุญนี้ ขอให้นายอินทพร จั่นเอี่ยม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดกาลนาน และขอให้ดวงวิญญาณของนายสุพัฒน์ จั่นเอี่ยม จงไปสู่สุคติ สัมปรายภพ ด้วยเทอญ
ทางโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ขอแสดงความเสียใจกับ นายอินทพร จั่นเอี่ยม และครอบครัว ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มา ณ โอกาสนี้