ขอแสดงความยินดี กับนางสาวรินดา แสงรัตน์

เผยแพร่ : 7 ส.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

#ขอแสดงความยินดี กับนางสาวรินดา แสงรัตน์ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ที่ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับที่_1 #ระดับคุณภาพดีเยี่ยม #ผลการคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
โครงการ #Innovation_For_Thai_Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครสวรรค์