ขออนุโมทนาขอบคุณ พ.ต.อ.โกวิทย์ จิรชนานนท์ โดยการนำของ ดร.พจนารถ สุพรรณกูล ได้มอบโทรทัศน์ 55 นิ้ว

เผยแพร่ : 10 ก.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ขออนุโมทนาขอบคุณ
พ.ต.อ.โกวิทย์ จิรชนานนท์ โดยการนำของ ดร.พจนารถ สุพรรณกูล ได้มอบโทรทัศน์ 55 นิ้ว เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร สาธุๆ อนุโมทามิ ด้วยบุญนี้ ขอให้ พ.ต.อ.โกวิทย์ จิรชนานนท์ และ ดร.พจนารถ สุพรรณกูล ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดกาลนาน เทอญ