วันอายุวัฒนมงคล ครบ 57 ปี ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

เผยแพร่ : 2 ก.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล ครบ 57 ปี ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #พระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะภาค 4, และผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา