บันทึกหมายเหตุรายวัน #พิเศษ

กิจกรรมวันที่ : 11 กันยายน 2564 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

กิจกรรมสามเณรานุสรณ์ ปีที่ 4 

ภาคเช้า

    กิจกรรมเวทีวาทะ รอบชิงชนะเลิศ 

   นายบรรจง ฉ่ำบุญ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณ ศาลาการเปรียญชั้นบน วัดตากฟ้า พระอารามหลวง

ภาคบ่าย

    ซุ้มกิจกรรมสามเณรานุสรณ์ 5 ซุ้ม

   นำโดย พระมหาศรัณย์ โสภณจารี ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณ ศาลาการเปรียญชั้นบน วัดตากฟ้า พระอารามหลวง