ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 สามเณรโสภณวิชญ์ กำคำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เจียหมิน 6 มิ.ย. 63
2 สามเณรสุรศักดิ์ื โสภาพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 6 มิ.ย. 63
3 สามเณรภาณุวัฒน์ ด้วงยาง มัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 8 มิ.ย. 63