เชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่ : 24 ต.ค. 2562 โดย : นางสาวรินดา แสงรัตน์

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมแม่สมบัติ (ข้างพระอุโบสถ)

วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป