บุตร ธิดา และหลานถวายปัจจัยบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม

เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

ขออนุโมทนา บุตร ธิดา และหลาน ของคุณแม่ชุนบ่วย แซ่ผู่ ได้ถวายปัจจัยบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม จำนวนเงิน 10,000 บาท แก่โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง เพื่ออุทิศให้ คุณแม่ชุนบ่วย แซ่ผู่
--โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ขออนุโมทนาขอบคุณ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแซ่ผู่ ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว มา ณ โอกาสนี้