กิจกรรม Coin to Change ประจำเดือนตุลาคม

เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2563 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันศุกร์ ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรม Coin to Change ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้นำขยะรีไซเคิล มาสะสมเป็นคะแนนเพื่อนำมาแลกเป็นรางวัล ทุกสิ้นเดือน
โดยในกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของสภานักเรียนและครูที่ปรึกษา ในการลดขยะที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน และเป็นการสร้างรายได้จากการที่นำขยะรีไซเคิลไปขาย