ขออนุโมทนา คณะผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อพัดลมเพดานทั้ง 22 ตัว

เผยแพร่ : 23 ก.ค. 2563 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ขออนุโมทนา คณะผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อพัดลมเพดานทั้ง 22 ตัว บัดนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

--ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน สืบไปตลอดกาลนานเทอญ สาธุสาธุสาธุ