นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เดินทางเยี่ยมชมวัดตากฟ้า พระอารามหลวง

เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2563 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถ์ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ หลวงพ่อ พระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง และผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ในการนำเยี่ยมชมกิจวัตรของสามเณรในช่วงเย็น ก่อนได้รับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ