บันทึกหมายเหตุรายวัน #98

กิจกรรมวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์

ภาคเช้า

      เวลา  08.30 - 11.00 น.  ทำงานตามปกติ

ภาคบ่าย

      เวลา  12.00 - 1ุุ6.30 น.  ทำงานตามปกติ